Правила прийому до базового університету ДДПУ у 2019 р.


pdf-версія

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Перелік конкурсних пропозицій та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання

Додаток 2

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднену спеціальність

Додаток 3

Перелік вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти на закриті конкурсні пропозиції

Додаток 4

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 5

Таблиця переведення середнього бала документа про вищу освіту, обрахованого за 100-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю

Додаток 7

Правила прийому до аспірантури базового університету ДДПУ

Додаток 8

ПОРЯДОК прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях